PHP : stripslashes() ve addslashes() Fonksiyonları

stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters bölü (\) işaretini temizlemek için kullanılır.
Kullanım şekli:
stripslashes($veri)
Örnek:
<?php

$veri = "Nasılsın \ İyimisin?";

echo stripslashes($veri);

?>
Ekrandaki çıktı: Nasılsın İyimisin?
Görüldüğü gibi \ karakterini temizledi.
addslashes() fonksiyonu da tam tersini yapar. ters bölü (slash) olmadığı halde tırnağın önüne bir ters bölü (slash) ekler.
Örnek:
<?php

$veri = "Yarın Ankara'ya gideceğim.";

echo addslashes($veri);

?>
Ekrandaki çıktı: Yarın Ankara\™ya gideceğim.