Nazi Nazi kelimesi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ideolojisini benimseyen kişi ya da kurumlara verilen genel adı ifade eder. Nazi Partisinin Almanca adı, NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 'dı. Avusturya vatandaşı Adolf Hitler tarafından faaliyete geçirildi.

"Nazi" kelimesi, köken olarak "National" ve "Sozialismus" kelimelerinden meydana gelmekteydi. (Almanca: Nationalsozialismus )

Temel felsefesi ırkçı, aşırı sağcı düşünüş ve anti-semitizm üzerine kuruludur. Ari (Cermen) ırkının diğer milletlere göre üstün ve mükemmel olduğunu savunur.

2. Dünya savaşında Yahudi milletine olan kinlerini, onları önce gettolarda sonra da toplama kamplarında itlaf etmekle gösterdiler. Yahudiler yanında ari ırkına ait olmayan her insan yanında, çingene, romen, sakat ve özürlü insanları gazla zehirlemişler ve arkasından fırınlarda yakmışlardır. Sırf 6 milyon Musevi insanın telef edildiğini, kendilerinin tuttukları istatistiklerden anlaşılmaktadır. İlginç olanı ise, IBM'in sattığı bir nevi kart şerit işleyen makineleri bu iş için kullanmış olmalarıdır. 2. Dünya savaşında 1638 Musevi Türk vatandaşı da öldürüldü.

İki dünya savaşı arasında hortlayan bu ideoloji, bugün milletlerarası siyasi ve toplumda kabul görmemektedir. Bugün halen açık ve gizli eylemlerle faaliyetini çeşitli ülkelerde sürdürmeye çalışmaktadır. Bunlar arasında Almanlar'ın NPD ve Skinheads'leri, İngiliz Skinheads ve holiganları yanında Amerika'da Ku-Klux-Clan üyeleri ile daha bir çok ufak tefek grup ve akımlar mevcuttur. Almanya başta bir çok ülkede Nazi'lerin açıkça siyasi ve dernek çalışmaları sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır.