ABS = MUTLAK ( Matematik ve Trigonometri )
ACCRINT = GERÇEKFAİZ ( Finansal )
ACCRINTM = GERÇEKFAİZV ( Finansal )
ACOS = ACOS ( Matematik ve Trigonometri )
ACOSH = ACOSH ( Matematik ve Trigonometri )
ADDRESS = ADRES ( Arama ve Başvuru )
AMORDEGRC = AMORDEGRC ( Finansal )
AMORLINC = AMORLINC ( Finansal )
AND = VE ( Mantıksal )
AREAS = ALANSAY ( Arama ve Başvuru )
ASIN = ASİN ( Matematik ve Trigonometri )
ASINH = ASİNH ( Matematik ve Trigonometri )
ATAN = ATAN ( Matematik ve Trigonometri )
ATAN2 = ATAN2 ( Matematik ve Trigonometri )
ATANH = ATANH ( Matematik ve Trigonometri )
AVEDEV = ORTSAP ( İstatistiksel )
AVERAGE = ORTALAMA ( İstatistiksel )
AVERAGEA = ORTALAMAA ( İstatistiksel )
BESSELI = BESSELI ( Mühendislik )
BESSELJ = BESSELJ ( Mühendislik )
BESSELK = BESSELK ( Mühendislik )
BESSELY = BESSELY ( Mühendislik )
BETADIST = BETADAĞ ( İstatistiksel )
BETAINV = BETATERS ( İstatistiksel )
BIN2DEC = BIN2DEC ( Mühendislik )
BIN2HEX = BIN2HEX ( Mühendislik )
BIN2OCT = BIN2OCT ( Mühendislik )
BINOMDIST = BİNOMDAĞ ( İstatistiksel )
CEILING = TAVANAYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
CELL = HÜCRE ( Bilgi )
CHAR = DAMGA ( Metin )
CHIDIST = KİKAREDAĞ ( İstatistiksel )
CHIINV = KİKARETERS ( İstatistiksel )
CHITEST = KİKARETEST ( İstatistiksel )
CHOOSE = ELEMAN ( Arama ve Başvuru )
CLEAN = TEMİZ ( Metin )
CODE = KOD ( Metin )
COLUMN = SÜTUN ( Arama ve Başvuru )
COLUMNS = SÜTUNSAY ( Arama ve Başvuru )
COMBIN = KOMBİNASYON ( Matematik ve Trigonometri )
COMPLEX = KARMAŞIK ( Mühendislik )
CONCATENATE = BİRLEŞTİR ( Metin )
CONFIDENCE = GÜVENİRLİK ( İstatistiksel )
CONVERT = ÇEVİR ( Mühendislik )
CORREL = KORELASYON ( İstatistiksel )
COS = COS ( Matematik ve Trigonometri )
COSH = COSH ( Matematik ve Trigonometri )
COUNT = BAĞ_DEĞ_SAY ( İstatistiksel )
COUNTA = BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY ( İstatistiksel )
COUNTBLANK = BOŞLUKSAY ( İstatistiksel )
COUNTIF = EĞERSAY ( İstatistiksel )
COUPDAYBS = KUPONGÜNBD ( Finansal )
COUPDAYS = KUPONGÜN ( Finansal )
COUPDAYSNC = KUPONGÜNDSK ( Finansal )
COUPNCD = KUPONGÜNSKT ( Finansal )
COUPNUM = KUPONSAYI ( Finansal )
COUPPCD = KUPONGÜNÖKT ( Finansal )
COVAR = KOVARYANS ( İstatistiksel )
CRITBINOM = KRİTİKBİNOM ( İstatistiksel )
CUMIMPT = TOPÖDENENFAİZ ( Finansal )
CUMPRINC = TOPANAPARA ( Finansal )
DATE = TARİH ( Tarih ve Saat )
DATEVALUE = TARİHSAYISI ( Tarih ve Saat )
DAVERAGE = VSEÇORT ( Veritabanı )
DAY = GÜN ( Tarih ve Saat )
DAYS360 = GÜN360 ( Tarih ve Saat )
DB = AZALANBAKİYE ( Finansal )
DCOUNT = VSEÇSAY ( Veritabanı )
DCOUNTA = VSEÇSAYDOLU ( Veritabanı )
DDB = ÇİFTAZALANBAKİYE ( Finansal )
DEC2BIN = DEC2BIN ( Mühendislik )
DEC2HEX = DEC2HEX ( Mühendislik )
DEC2OCT = DEC2OCT ( Mühendislik )
DEGREES = DERECE ( Matematik ve Trigonometri )
DELTA = DELTA ( Mühendislik )
DEVSQ = SAPKARE ( İstatistiksel )
DGET = VAL ( Veritabanı )
DISC = İNDİRİM ( Finansal )
DMAX = VSEÇMAK ( Veritabanı )
DMIN = VSEÇMİN ( Veritabanı )
DOLLAR = LİRA ( Metin )
DOLLARDE = LİRAON ( Finansal )
DOLLARFR = LİRAKES ( Finansal )
DPRODUCT = VSEÇÇARP ( Veritabanı )
DSTDEV = VSEÇSTDSAPMA ( Veritabanı )
DSTDEVP = VSEÇSTDSAPMAS ( Veritabanı )
DSUM = VSEÇTOPLA ( Veritabanı )
DURATION = SÜRE ( Finansal )
DVAR = VSEÇVAR ( Veritabanı )
DVARP = VSEÇVARS ( Veritabanı )
EDTE = SERİAY ( Tarih ve Saat )
EFFECT = ETKİN ( Finansal )
EOMONTH = SERİTARİH ( Tarih ve Saat )
ERF = HATAİŞLEV ( Mühendislik )
ERFC = TÜMHATAİŞLEV ( Mühendislik )
ERROR.TYPE = HATA.TİPİ ( Bilgi )
EVEN = ÇİFT ( Matematik ve Trigonometri )
EXACT = ÖZDEŞ ( Metin )
EXP = ÜS ( Matematik ve Trigonometri )
EXPONDIST = ÜSTELDAĞ ( İstatistiksel )
FACT = ÇARPINIM ( Matematik ve Trigonometri )
FACTDOUBLE = ÇİFTFAKTÖR ( Mühendislik )
FALSE = YANLIŞ ( Mantıksal )
FDIST = FDAĞ ( İstatistiksel )
FIND = BUL ( Metin )
FINV = FTERS ( İstatistiksel )
FISHER = FISHER ( İstatistiksel )
FISHERINV = FISHERTERS ( İstatistiksel )
FIXED = SAYIDÜZENLE ( Metin )
FLOOR = TABANAYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
FORECAST = TAHMİN ( İstatistiksel )
FREQUENCY = SIKLIK ( İstatistiksel )
FTEST = FTEST ( İstatistiksel )
FV = GD ( Finansal )
GAMMADIST = GAMADAĞ ( İstatistiksel )
GAMMAINV = GAMATERS ( İstatistiksel )
GAMMALN = GAMALN ( İstatistiksel )
GCD = OBEB ( Matematik ve Trigonometri )
GDPROGRAM = GDPROGRAM ( Finansal )
GEOMEAN = GEOORT ( İstatistiksel )
GESTEP = BESINIR ( Mühendislik )
GETPIVOTDATA = ÖZETVERİAL ( Arama ve Başvuru )
GROWTH = BÜYÜME ( İstatistiksel )
HARMEAN = HARORT ( İstatistiksel )
HEX2BIN = HEX2BIN ( Mühendislik )
HEX2DEC = HEX2DEC ( Mühendislik )
HEX2OCT = HEX2OCT ( Mühendislik )
HLOOKUP = YATAYARA ( Arama ve Başvuru )
HOUR = SAAT ( Tarih ve Saat )
HYPERLINK = KÖPRÜ ( Arama ve Başvuru )
HYPGEOMDIST = HİPERGEOMDAĞ ( İstatistiksel )
IF = EĞER ( Mantıksal )
IMABS = SANMUTLAK ( Mühendislik )
IMAGINARY = SANAL ( Mühendislik )
IMARGUMENT = SANBAĞ_DEĞİŞKEN ( Mühendislik )
IMCONJUGATE = SANEŞLENEK ( Mühendislik )
IMCOS = SANCOS ( Mühendislik )
IMDIV = SANBÖL ( Mühendislik )
IMEXP = SANÜS ( Mühendislik )
IMLN = SANLN ( Mühendislik )
IMLOG10 = SANLOG10 ( Mühendislik )
IMLOG2 = SANLOG2 ( Mühendislik )
IMPOWER = SANKUVVET ( Mühendislik )
IMPRODUCT = SANÇARP ( Mühendislik )
IMREAL = SANGERÇEK ( Mühendislik )
IMSIN = SANSIN ( Mühendislik )
IMSQRT = SANKAREKÖK ( Mühendislik )
IMSUB = SANÇIKAR ( Mühendislik )
IMSUM = SANTOPLA ( Mühendislik )
INDEX = İNDİS ( Arama ve Başvuru )
INDIRECT = DOLAYLI ( Arama ve Başvuru )
INFO = BİLGİ ( Bilgi )
INT = TAMSAYI ( Matematik ve Trigonometri )
INTERCEPT = KESMENOKTASI ( İstatistiksel )
INTRATE = FAİZORANI ( Finansal )
IPMT = FAİZTUTARI ( Finansal )
IRR = İÇ_VERİM_ORANI ( Finansal )
ISBLANK = EBOŞSA ( Bilgi )
ISERR = EHATA ( Bilgi )
ISERROR = EHATALIYSA ( Bilgi )
ISEVEN = ÇİFTMİ ( Bilgi )
ISLOGICAL = EMANTIKSALSA ( Bilgi )
ISNA = EYOKSA ( Bilgi )
ISNONTEXT = EMETİNDEĞİLSE ( Bilgi )
ISNUMBER = ESAYIYSA ( Bilgi )
ISODD = TEKMİ ( Bilgi )
ISPMT = ISPMT ( Finansal )
ISREF = EREFSE ( Bilgi )
ISTEXT = EMETİNSE ( Bilgi )
KURT = BASIKLIK ( İstatistiksel )
LARGE = BÜYÜK ( İstatistiksel )
LCM = OKEK ( Matematik ve Trigonometri )
LEFT = SOLDAN ( Metin )
LEN = UZUNLUK ( Metin )
LINEST = DOT ( İstatistiksel )
LN = LN ( Matematik ve Trigonometri )
LOG = LOG ( Matematik ve Trigonometri )
LOG10 = LOG10 ( Matematik ve Trigonometri )
LOGEST = LOT ( İstatistiksel )
LOGINV = LOGTERS ( İstatistiksel )
LOGNORMDIST = LOGNORMDAĞ ( İstatistiksel )
LOOKUP = ARA ( Arama ve Başvuru )
LOWER = KÜÇÜKHARF ( Metin )
MATCH = KAÇINCI ( Arama ve Başvuru )
MAX = MAK ( İstatistiksel )
MAXA = MAKA ( İstatistiksel )
MDETERM = DETERMİNANT ( Matematik ve Trigonometri )
MDURATION = MSÜRE ( Finansal )
MEDIAN = ORTANCA ( İstatistiksel )
MID = PARÇAAL ( Metin )
MIN = MİN ( İstatistiksel )
MINA = MİNA ( İstatistiksel )
MINUTE = DAKİKA ( Tarih ve Saat )
MINVERSE = DİZEY_TERS ( Matematik ve Trigonometri )
MIRR = D_İÇ_VERİM_ORANI ( Finansal )
MMULT = DÇARP ( Matematik ve Trigonometri )
MOD = MOD ( Matematik ve Trigonometri )
MODE = ENÇOK_OLAN ( İstatistiksel )
MONTH = AY ( Tarih ve Saat )
MROUND = KYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
MULTINOMIAL = ÇOKTERİMLİ ( Matematik ve Trigonometri )
N = S ( Bilgi )
NA = YOKSAY ( Bilgi )
NEGBINOMDIST = NEGBİNOMDAĞ ( İstatistiksel )
NETWORKDAYS = TAMİŞGÜNÜ ( Tarih ve Saat )
NOMINAL = NOMİNAL ( Finansal )
NORMDIST = NORMDAĞ ( İstatistiksel )
NORMINV = NORMTERS ( İstatistiksel )
NORMSDIST = NORMSDAĞ ( İstatistiksel )
NORMSINV = NORMSTERS ( İstatistiksel )
NOT = DEĞİL ( Mantıksal )
NOW = ŞİMDİ ( Tarih ve Saat )
NPER = TAKSİT_SAYISI ( Finansal )
NPV = NBD ( Finansal )
OCT2BIN = OCT2BIN ( Mühendislik )
OCT2DEC = OCT2DEC ( Mühendislik )
OCT2OCT = OCT2HEX ( Mühendislik )
ODD = TEK ( Matematik ve Trigonometri )
ODDFPRICE = TEKYDEĞER ( Finansal )
ODDFYIELD = TEKYÖDEME ( Finansal )
ODDLPRICE = TEKSDEĞER ( Finansal )
ODDLYIELD = TEKSÖDEME ( Finansal )
OFFSET = KAYDIR ( Arama ve Başvuru )
OR = YADA ( Mantıksal )
PEARSON = PEARSON ( İstatistiksel )
PERCENTILE = YÜZDEBİRLİK ( İstatistiksel )
PERCENTRANK = YÜZDERANK ( İstatistiksel )
PERMUT = PERMÜTASYON ( İstatistiksel )
PI = Pİ ( Matematik ve Trigonometri )
PMT = DEVRESEL_ÖDEME ( Finansal )
POISSON = POISSON ( İstatistiksel )
POWER = KUVVET ( Matematik ve Trigonometri )
PPMT = ANA_PARA_ÖDEMESİ ( Finansal )
PRICE = DEĞER ( Finansal )
PRICEDISC = DEĞERİND ( Finansal )
PRICEMAT = DEĞERVADE ( Finansal )
PROB = OLASILIK ( İstatistiksel )
PRODUCT = ÇARPIM ( Matematik ve Trigonometri )
PROPER = YAZIM.DÜZENİ ( Metin )
PV = BD ( Finansal )
QUARTILE = DÖRTTEBİRLİK ( İstatistiksel )
QUOTIENT = BÖLÜM ( Matematik ve Trigonometri )
RADIANS = RADYAN ( Matematik ve Trigonometri )
RAND = S_SAYI_ÜRET ( Matematik ve Trigonometri )
RANDBETWEEN = RASTGELEARADA ( Matematik ve Trigonometri )
RANK = RANK ( İstatistiksel )
RATE = FAİZ_ORANI ( Finansal )
RECEİVED = GETİRİ ( Finansal )
REPLACE = DEĞİŞTİR ( Metin )
REPT = YİNELE ( Metin )
RIGHT = SAĞDAN ( Metin )
ROMAN = ROMEN ( Matematik ve Trigonometri )
ROUND = YUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
ROUNDDOWN = AŞAĞIYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
ROUNDUP = YUKARIYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
ROW = SATIR ( Arama ve Başvuru )
ROWS = SATIRSAY ( Arama ve Başvuru )
RSQ = RKARE ( İstatistiksel )
SEARCH = MBUL ( Metin )
SECOND = SANİYE ( Tarih ve Saat )
SERIESSUM = SERİTOPLA ( Matematik ve Trigonometri )
SIGN = İŞARET ( Matematik ve Trigonometri )
SIN = SİN ( Matematik ve Trigonometri )
SINH = SİNH ( Matematik ve Trigonometri )
SKEW = ÇARPIKLIK ( İstatistiksel )
SLN = DA ( Finansal )
SLOPE = EĞİM ( İstatistiksel )
SMALL = KÜÇÜK ( İstatistiksel )
SQRT = KAREKÖK ( Matematik ve Trigonometri )
SQRTPI = KAREKÖKPİ ( Matematik ve Trigonometri )
STANDARDIZE = STANDARTLAŞTIRMA ( İstatistiksel )
STDEV = STDSAPMA ( İstatistiksel )
STDEVA = STDSAPMAA ( İstatistiksel )
STDEVP = STDSAPMAS ( İstatistiksel )
STDEVPA = STDSAPMASA ( İstatistiksel )
STEYX = STHYX ( İstatistiksel )
SUBSTITUTE = YERİNEKOY ( Metin )
SUBTOTAL = ALTTOPLAM ( Matematik ve Trigonometri )
SUM = TOPLA ( Matematik ve Trigonometri )
SUMIF = ETOPLA ( Matematik ve Trigonometri )
SUMPRODUCT = TOPLA.ÇARPIM ( Matematik ve Trigonometri )
SUMSQ = TOPKARE ( Matematik ve Trigonometri )
SUMX2MY2 = TOPX2EY2 ( Matematik ve Trigonometri )
SUMX2PY2 = TOPX2AY2 ( Matematik ve Trigonometri )
SUMXMY2 = TOPXEY2 ( Matematik ve Trigonometri )
SYD = YAT ( Finansal )
T = M ( Metin )
TAN = TAN ( Matematik ve Trigonometri )
TANH = TANH ( Matematik ve Trigonometri )
TBILLEQ = HTAHEŞ ( Finansal )
TBILLPRICE = HTAHDEĞER ( Finansal )
TBILLYIELD = HTAHÖDEME ( Finansal )
TDIST = TDAĞ ( İstatistiksel )
TEXT = METNEÇEVİR ( Metin )
TIME = ZAMAN ( Tarih ve Saat )
TIMEVALUE = ZAMANSAYISI ( Tarih ve Saat )
TINV = TTERS ( İstatistiksel )
TODAY = BUGÜN ( Tarih ve Saat )
TRANSPOSE = DEVRİK_DÖNÜŞÜM ( Arama ve Başvuru )
TREND = EĞİLİM ( İstatistiksel )
TRIM = KIRP ( Metin )
TRIMMEAN = KIRPORTALAMA ( İstatistiksel )
TRUE = DOĞRU ( Mantıksal )
TRUNC = NSAT ( Matematik ve Trigonometri )
TTEST = TTEST ( İstatistiksel )
TYPE = TÜR ( Bilgi )
UPPER = BÜYÜKHARF ( Metin )
VALUE = SAYIYAÇEVİR ( Metin )
VAR = VAR ( İstatistiksel )
VARA = VARA ( İstatistiksel )
VARP = VARS ( İstatistiksel )
VARPA = VARSA ( İstatistiksel )
VDB = DAB ( Finansal )
VLOOKUP = DÜŞEYARA ( Arama ve Başvuru )
WEEKDAY = HAFTANINGÜNÜ ( Tarih ve Saat )
WEEKNUM = HAFTASAY ( Tarih ve Saat )
WEIBULL = WEIBULL ( İstatistiksel )
WORKDAY = İŞGÜNÜ ( Tarih ve Saat )
XIRR = AİÇVERİMORANI ( Finansal )
XNPV = ANBD ( Finansal )
YEAR = YIL ( Tarih ve Saat )
YEARFRAC = YILORAN ( Tarih ve Saat )
YIELD = ÖDEME ( Finansal )
YIELDDISC = ÖDEMEİND ( Finansal )
YIELDMAT = ÖDEMEVADE ( Finansal )
ZTEST = ZTEST ( İstatistiksel )