Dünya Dinleri


 1. Uzakdoğu Dinleri
  • » Budizm
  • » Janizm - Caynacılık
  • » Sihizm - Sıkh Dini
  • » Hinduizm
  • » Şintoizm
  • » Konfüçyüsçülük
  • » Taoizm - Taoculuk
 2. Ortadoğu Dinleri
  • » Nusayriler
  • » İslamiyet (Sünnilik) 
  • » Dürziler ve Dürzilik
  • » Zerdüşt Dini (Mazdaizm)
  • » Sabiilik 
  • » Yezidilik
  • » Hıristiyanlık 
  • » Musevilik
  • » Samirilik
 3. Yeni Ortaya Çıkan Dinler
  • » Bahailik 
  • » Moonculuk (Moonlar) 
  • » Tenrikyo Dini
  • » Tanrının Yolu Topluluğu
  • » Kadiyanilik (Ahmedilik)
  • » Uzay Dini (Raelian)
  • » Rastafarianizm
  • » Yehovanın Şahitleri
  • » Mormonlar
 4. Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar
  • » Unitaryenler
  • » Adventistler
  • » Pentakostalistler 
  • » Kuveykırlar (Quakers) 
  • » Süryaniler ve Süryanilik 
  • » Presbiteryenler
  • » Maroniler 
  • » Cizvitler 
  • » Kimbangucular
  • » Metodistler
  • » Gnostisizm
 5. Kabile ve Doğa Dinleri
  • » Vuduculuk - Vodoo
  • » Nambalar Dini
  • » Şamanizm
  • » Ga’lar ve Ga Dini
  • » Ainu Dini (Aynu Dini)
  • » Azteklerin Dini
  • » Dinka Dini
  • » Maori Dini
 6. Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar
  • » Ateizm 
  • » Agnostisizm
  • » Panteizm
  • » Pan-enteizm
 7. Satanizm
  • » Satanizm
 8. Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar
  • » Druidler
  • » Mani Dini (Maniheizm)
  • » Paflikyanlar
  • » Ebiyonitler
  • » Bogomiller
  • » Tapınak Şövalyeleri
  • » Hurufiler
 9. Eski Medeniyet Dinleri
  • » Eski Mısır Dini
  • » Hitit’lerin (Eti) Dini
  • » Urartular’ın Dini
  • » Eski Yunan Dini
  • » Etrüks Medeniyeti ve Dini
  • » Phryg (Frig) Dini
  • » Girit (Minos) Dini
  • » Sümerlerin Dini
  • » Fenikeliler Dini
  • » Eski Roma Dini
  • » Mu (Nacaallar) Dini
 10. Tarikatlar / Kültler / Mezhepler
  • » Alevilik
  • » Scientologistler
  • » Melamiyyeler
  • » Müsebbihelik
  • » Şeyhilik
  • » Vehhabiler
  • » Köle Kadınlar Tarikatı 
  • » Kaderiyye Mezhebi
  • » Nacilik
  • » Ahilik
  • » İsmailik Mezhebi
  • » Hariciler 
  • » İmamilik 
  • » Bayramilik
  • » Kızılbaşlık
  • » Rafizilik
  • » İbazilik
  • » Sadilik
  • » Batinilik / Sabbah Kültü
  • » Sühreverdilik
  • » Mutezille Mezhebi
  • » Zeydiyye Mezhebi
  • » Caferi Mezhebi 
  • » Cennet Yolcuları
  • » Masonluk
  • » Düsukilik
  • » Yılan Eğiticileri
  • » Gaudiya Vaişnavizm
  • » Anglikanizm 
  • » Tanrının On Emri
  • » Sahaja Yogacılar
  • » Evrensel Yol (The Way)
  • » Mans Kutsal Kuralcıları
  • » Tanrının Çocukları
  • » Cennetin Kapısı
  • » Oshocular
  • » Celvetilik
  • » Hıristiyan Bilim Kilisesi
  • » İnsan Tapınağı
  • » Edebi Değerler
  • » Birleşik Kilise
  • » Branch Davidians
  • » Diyet Tarikatı
  • » Chino'nun Gerçek Adaleti